Annonce

Annonce

Du bør ikke bruge kornet til udsæd, hvis spireevnen er under 90 pct. Det er vigtigt, at økologisk såsæd kommer hurtigt ud af starthullerne for at konkurrere med ukrudtet.

Pas på, når du laver udsæd selv

FAGLIGT TALT: Kører det optimalt, kan du selv fremstille såsæd, der er lige så god som den, du kan købe, og betydeligt billigere. Men vær opmærksom på faldgruberne.

Af: Niels-Kristian Knudsen, planterådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Økologisk udsæd er dyr i indkøb, og derfor er det fristende at producere den selv.

Et mistet udbytte pga. lav spireevne, tusindkornsvægt, frøbårne sygdomme samt spredning af ukrudtsfrø er dog en risiko, du skal forholde dig til, og derfor skal du overholde spillereglerne ved fremavlen.

Kører det optimalt, kan du selv fremstille såsæd, der er lige så god som den, du kan købe, og betydeligt billigere.

Vær opmærksom på, at:

 • Tjekke, om du skal betale forædlingsafgift på www.sortsejere.dk.

 • Egen udsæd må kun produceres af sorter, som du kan dokumentere, er avlet på din egen ejendom.

Hvad kan der spares? Et eksempel:

 • Indkøbt certificeret såsæd: 4,60 kr. pr kg

 • Værdi af eget korn: 1,80 kr. pr kg

 • Forædlerafgift: 0,35 kr. pr kg

 • Udsædsmængde:170 kg/ha

Du vil i dette eksempel opnå en bruttofortjeneste på godt 400 kr. pr ha ved at bruge dit eget korn til udsæd.

Sådan får du en sund avl:

 • Planlæg i god tid, så du kan få fat i de rigtige sorter

 • Vælg dyrkningssikre marker med minimale problemer med ukrudt

 • Undgå for høj udsædsmængde: max 350 planter pr m2 i vårbyg

 • Ved høst: Kernerne må ikke beskadiges, men kornet skal tærskes så rent som muligt. Forage, skel og andre ukurante områder skæres fra.

 • Efter høst: Tjek kernestørrelsen og vurder behovet for rensning. Tørring skal ske ved lave temperaturer, under 60 C

 • Inden såning: Tjek spireevnen og få evt. lavet en analyse

Kernestørrelse: Du bør ikke gå på kompromis med kernestørrelsen. Landsforsøg i vårbyg viser, at det koster mindst 1,5 hkg pr. ha at så små kerner (under 2,5 mm brede) med en TKV på 35 g i forhold til store kerner med en TKV på 47 g.

Spireanalyse: Du kan selv lave en spireanalyse ved at lægge 100 kerner på et stykke køkkenrulle, som du holder fugtigt. Gennemfør analysen ved almindelig stuetemperatur. Efter tre-fire dage kan du se, hvor mange kerner der er begyndt at spire.

Du bør ikke bruge kornet til udsæd, hvis spireevnen er under 90 pct. Det er vigtigt, at økologisk såsæd kommer hurtigt ud af starthullerne for at konkurrere med ukrudtet.

Særligt for lupin: For lupiner gælder det, at det principielt ikke er tilladt at lave egen udsæd.

Man kan dog lave egen udsæd af lupin, så længe sortejer er indforstået, og man betaler licens til sortsejer.dk. Derfor bør man kontakte sortsejer.

Flere artikler fra samme sektion

Dyrlægen skal konstatere, at grisen er en han, før økologen må kastrere

Økologiske svineproducenter må ikke kastrere smågrise selv, medmindre dyrlægen har konstateret, at grisen er en hangris først. Hos Trine Sund Kammersgaard frustrerer reglerne, der koster op mod 85.000 kr. om året i dyrlægeregninger.

16-05-2022 5 minutter Svin,   Dyrevelfærd

Drivgangene er den største udfordring for klovsundheden

Klovsundheden betyder meget for koens velfærd, og ifølge en specialist er det drivgangene, som er den største udfordring for økologerne. Man kan dog gøre meget for at forebygge skader.

14-05-2022 5 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Afgræsning

Adfærdsbehov kan ikke bare avles væk: »Manglende mulighed for at rode er en af risikofaktorerne bag halebid«

Landbrugsdyr har adfærdsbehov, der ligger så dybt i dem, at det ikke kan avles væk. En gris, som går på stald hele livet, vil have en medfødt trang til at rode i jord og bygge rede, og det har den bedst mulighed for under åben himmel.

12-05-2022 8 minutter Dyrevelfærd,   Forskning